FOTOGRAFIRANJE ZA DOKUMENTE

(e-Fotograf)

V Studiu Rakun portretiramo tudi za osebne dokumente:

   • osebna izkaznica,

   • vozniško dovoljenje,

   • potni list,

   • slovenske vize ter

   • biometrično dovoljenje za bivanje.

Aplikacija e-Fotograf

Fotografije ne natisnemo na papir, ampak jo v digitalni obliki prek aplikacije eFotograf pošljemo v register Upravne enote (UE). Program takoj pregleda ustreznost fotografije in v kolikor fotografija ustreza standardom, lahko stranki takoj natisnemo potrdilo (primer je ob tekstu) z unikatno referenčno številko.

Potrdilo je veljavno eno leto. V tem času ga lahko stranka neomejenokrat uporabi za izdelavo osebnega dokumenta na UE. Zato dokument pošljemo stranki tudi v PDF obliki na e-naslov.

Kvaliteta fotografije prek eFotografa je veliko boljša saj fotografije ni potrebno natisniti in ponovno skenirati.

Cena

 • Fotografiranje + priprava in izdaja dokumenta je 10 €.

 • Fotografiranje + priprava in izdaja dokumenta + 6 slikic (35 x 45 mm) v ovitku je 15 €.

 • Odkup digitalne fotografije je 5 €.

Priporočamo, da pred obiskom pokličete in preverite, ali je fotograf morda ravno takrat na terenu ali v studiu.

15. člen Pravilnika o izvrševanju zakona o potnih listinah

 1. Fotografija mora kazati pravo podobo državljana in ne sme biti retuširana.

 2. Fotografija, ki je priložena v fizični obliki, mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 3,5 x 4,5 cm, v črno-beli ali barvni tehniki, z ločljivostjo najmanj 600 dpi, barvno nevtralna, z jasno izraženimi barvnimi toni. Fotografija mora biti primerne kvalitete za biometrično obdelavo:

  • podoba obraza mora biti poravnana tako, da navidezna vertikalna črta teče ravno iz sredine med očmi, preko sredine nosu do sredine ust, oči morajo biti v navideznem horizontalnem polju;

  • fotografija mora jasno prikazovati poteze celega obraza od konice brade do začetka lasišča (temena glave) ter levo in desno polovico obraza. Velikost obraza od brade do temena mora zajemati od 70% do največ 80% fotografije, kar ustreza višini 32–36 mm;

  • če je volumen las večji, se lasje na fotografiji obrežejo skladno z zahtevo iz prejšnje alinee;

  • obraz na fotografiji mora biti enakomerno osvetljen, brez odsevov ali senc, jasen, z ustreznimi kontrasti in ostrino, barva kože mora biti naravna;

  • izraz na obrazu mora biti nevtralen, ustnice zaprte, državljan mora gledati naravnost v fotoaparat;

  • oči ne smejo biti rdeče barve, biti morajo odprte in jasno vidne, ne smejo jih prekrivati lasje, okvirji očal ali rob stekel;

  • višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 50% in največ 70% višine fotografije, od spodnjega roba;

  • odsevi na steklih očal ali na okvirju niso dovoljeni. Sončna očala ali zatemnjena stekla niso dovoljena, razen iz upravičenih zdravstvenih razlogov (kot so vidne poškodbe očesa);

  • državljan mora biti fotografiran brez klobuka, čepice ali rute. Pripadniki verskih skupnosti in druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo, smejo priložiti fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če je obraz jasno viden in prepoznaven od spodnjega roba brade do zgornjega dela čela ter od levega do desnega roba obraza;

  • ozadje mora biti enobarvno svetlo (priporočljivo je nevtralno sivo) in v kontrastu z obrazom, lasmi in oblačilom. Pri svetlih laseh je ustrezna uporaba srednje sivega ozadja, pri temnih laseh pa svetlo sivega ozadja. Ozadje mora biti brez vzorcev ali senc;

  • na fotografiji otroka ne sme biti v ozadju drugih oseb, otrok mora biti fotografirani z zaprtimi usti in brez igrač preblizu obraza;

  • fotografija ne sme biti poškodovana in ne sme imeti madežev.

 3. Pri otrocih do dopolnjenega desetega leta starosti so dovoljena naslednja odstopanja:

  • višina obraza mora zavzemati 50–80% fotografije, kar ustreza višini 22–36 mm od konice brade do zgornjega temena glave;

  • višina oči mora biti pozicionirana med najmanj 40% in največ 70% višine fotografije, od spodnjega roba.

 4. Pri dojenčkih in otrocih do dopolnjenega tretjega leta starosti so dopustna odstopanja pri drži glave, določeni v prvi alinei drugega odstavka tega člena, v izrazu obraza in smeri pogleda.

 5. Če fotografija ne ustreza pogojem iz prejšnjih odstavkov tega člena, jo pristojni organ vrne vlagatelju in mu določi rok, v katerem mora predložiti ustrezno fotografijo.