Ivana Jakša
Copyright © 2018 - Jani Pavlin. All rights reserved.


Ivana je sodelovala pri fotografiranju barskega stola, katerega je designiral in izdelal Milorad Stipanovič (Umetnostno kovaštvo Stipanovič d.o.o.).

Na sliki levo tudi knjiga dr. Ivana Erende z naslovnico, katero sem naredil s Pio Barbro Križe.